ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊόντα


Αερολέβητες    |    Υδρολέβητες    |    Λέβητες    |    Επεξεργασία Σύκων    |    Λοιπές Κατασκευές

Αερολέβητες

Στερεών και Υγρών Καυσίμων (πολλαπλής χρήσης)

Προδιαγραφές :
Αποτελείται από λέβητα, καυστήρα, σιλό τροφοδοσίας, αναβατόριο φόρτωσης, ηλεκτρολογικός πίνακας (ηλεκτρομειωτήρας και φυσερό)
Απόδοση από 85% - 92%
Κατασκευάζουμε από 50000 Kcal μέχρι 1000000 Kcal
Προσαρμοζόμενη υποδοχή για καυστήρα (αριστερά και δεξιά)
Υδρολέβητες

Στερεών και Υγρών Καυσίμων (πολλαπλής χρήσης)

Προδιαγραφές :
Αποτελείται από λέβητα, πυρηνοκαυστήρα, πίνακα οργάνων, σιλό τροφοδοσίας (αναβατόριο φόρτωσης, αυξομειωτήρας και φυσερό)
Προσαρμοζόμενη υποδοχή για καυστήρα (αριστερά και δεξιά)
Κατασκευάζουμε από 50000 Kcal μέχρι 1000000 Kcal

Λέβητες Πετρελαίου - Υγραερίου - Μαζούτ

Πετρελαίου, Υγραερίου και Μαζούτ

Προδιαγραφές :
Αποτελείται από λέβητα τριπλής διαδρομής
Κατασκευάζουμε από 50000 Kcal μέχρι 1000000 KcalΣυγκροτήματα Επεξεργασίας Σύκων

Προδιαγραφές :
Λέβητας ζεστού νερού, κύριο μέρος συγκροτήματος: ταινία φόρτωσης, πλυντήριο, στραγγιστικό / στεγνωτήριο, ταινία μεταφοράς και διαλογής, πάγκοι, πρέσες, ραουλόδρομοι

Ανοξείδωτες κατασκευές.


Λοιπές Κατασκευές

Μπόιλερ

Επαγγελματικά από 500 λίτρα την ώρα μέχρι 2000 λίτρα την ώρα.

Οικιακής χρήσης.
Αναβατόρια Φόρτωσης

Αναβατόρια που προσαρμόζονται σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις.Ταινίες Μεταφοράς

Τροφοδοσίας στερεών καυσίμων και μεταφοράς υλικών.

Στις διαστάσεις και με τα χαρακτηριστικά που ο πελάτης μας επιθυμεί.

Ανοξείδωτες κατασκευές.Developed by VMichalopoulos Copyright © 2011